2019-2020

 

Executive Board

 

Katya Saksena

VPA

NAME

 

Geetanshu Singla

Sneha Sunil

Pooorvaprabha Patil

President

position

 

VPI

VPE

e-mail

 

GMC,Amritsar

college

 

MGM,Mumbai

KMS, Mangalore

Yukti Bhandari

Pranav Prashanth

Chaitanya Kalra

VPCB

VPX

VPF

North DMC, Delhi

GGMC,Mumbai

GGMC,Mumbai

GGMC,Mumbai

Team of Officials

 

NAME

 

Shweta Poduval

Mauli Mehta

Simran Garg

Sanjana Taneja

Sahiba Maniar

Jaimin Maniar

position

 

NORA

NORA

NOME

NOME

NORP

NORP

e-mail

 

GGMC,Mumbai

college

 

GMERS,Sola

GGMC,Mumbai

LHMC,delhi

MIMER,Pune

VPMC Nashik

RCSM,Kolhapur

Ritika Mishra

Ashwath Vasudevan

Meghal Shah

Akshay Raut

Spurthi Kodali

Kayomarz Darukhanawala

Anindya Agarwal

Rajas Rawal

Dhrumil Patil

Yashika Parashar

Deena Mariyam

NPO

NPO

NORE

NORE

NEO-in

NEO-out

DPRC

RD north

RD west

RD east

RD south

MIMER,Pune

SVU,Baroda

RCSM Kolhapur

KLE,Belgaum

RGMC,Thane

KJ Somaiya ,Mumbai

BMC,Vadodra

KIMS,Bangalore

SupCo

 

Nipun Nagpal

GMC,Amritsar

Chhavi Sharma

KIMS,Bangalore

Aman Solanki

SVU,Baroda

college

 

e-mail

 

NAME

 

©2020 by MSAI India. Created with